Nền giáo dục của nước Nga đã có lịch sử hàng ngàn năm, có truyền thống tốt đẹp và có tín nhiệm quốc tế rất cao. Trong các trường Đại học Nga có tới 600 vạn giáo viên, nhân viên nghiên cứu và học sinh đang ở tại trường. Nước Nga hiện có trên 700 trường Đại học, học viện và các cơ cấu giáo dục khác. Hệ thống giáo dục còn bao gồm gần 800 cơ quan nghiên cứu, phòng thiết kế thí nghiệm và những xí nghiệp do nhà trường xây dựng.

Vì nước Nga có nền giáo dục phát triển cao nên hầu như tất cả các công dân Nga đều có cơ hội tiếp thu nền giáo dục này, hàng năm có tới 60 vạn học sinh trong và ngoài nước bước vào học trong các trường ở Nga. Dựa vào chuyên ngành, các trường của Nga có thể phân thành 8 loại như sau:
1* Đại học tổng hợp: Đại học tổng hợp chiếm vị trí đặc biệt trong hệ thống giáo dục Nga. Nga nhấn mạnh loại trường đại học này phải là trung tâm nghiên cứu khoa học, giáo dục và giáo học pháp trong hệ thống giáo dục của nước Nga, là căn cứ địa bồi dưỡng nhân tài và nguồn giáo viên chuyên môn, là trung tâm tuyên truyền khoa học phổ cập và phát huy tác dụng về phương diện nâng cao trình độ toàn diện của nền giáo dục. Các trường đại học tổng hợp có cơ sở vật chất tương đối tốt, có lực lượng giáo viên tương đối mạnh và kinh phí cũng tương đối sung túc.
 2* Học viện kỹ thuật: Học viện kỹ thuật là một loại trường có số lượng nhiều nhất nước Nga. Nó bao gồm những học viện công nghiệp mang tính chất đa khoa và những học viện chuyên nghiệp mang tính chất đơn khu. Con số học sinh của rất nhiều viện công nghiệp vượt trên vạn người như viện công nghiệp Kalinin Saint Peterburg, trường Đại học kỹ thuật Bowman Moscow...
 3* Học viện nông nghiệp: Các học viện kỹ thuật nông nghiệp bồi dưỡng ra những kỹ sư nông nghiệp cao cấp và những chuyên gia nông nghiệp cao cấp. Các ngành chuyên môn có: Nông học, thú y, cơ giới nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp...Các học viện nông nghiệp đã mở ra trên 30 chuyên ngành.
 4* Đại học và học viện sư phạm: Nhiệm vụ chủ yếu của các trường đại học và học viện sư phạm là bồi dưỡng nguồn giáo viên cho các trường trung học. Trước mắt có trên 20 chuyên ngành, khoa chủ yếu của các Học viện sư phạm mang tính đa khoa có: khoa Lịch sử triết học, khoa vật lý toán học, khoa địa lý tự nhiên và khoa ngoại ngữ...Với quy mô đồ sộ của các trường sư phạm, ngoài những khoa kể trên, còn có các khoa công nghệ mỹ thuật, khoa giáo dục âm nhạc và khoa sư phạm thể dục.
 5* Trường ( viện) y học: bao gồm các Viện Y học đa khoa và Viện Y học chuyên môn như Viện y học nhi khoa, dược học... Chế độ của các trường ( viện) y học là chế độ học 7 năm.
 6* Trường chuyên nghiệp kinh tế: các trường này mang tính chất đa khoa lập ra nhiều chuyên ngành kinh tế như học viện quản lý, học viện kinh tế quốc dân...học viện kinh tế chuyên môn chỉ lập ra mấy chuyên ngành hữu quan như kinh tế tài chính, kinh tế công trình, kinh tế thương nghiệp...
 7* Trường văn hóa và nghệ thuật
 8* Trường ( viện ) thể dục: thông thường trong các trường thể dục chỉ lập ra hai khoa chủ yếu: khoa sư phạm thể dục và khoa vận động thể thao.
Những đặc điểm của nền giáo dục nước Nga so với các quốc gia khác:
1) Kế hoạch giáo dục theo chế độ 4 năm cho các khoa như: khoa học nhân văn, xã hội kinh tế…cùng một số khoá trình chuyên môn kết hợp thực tiễn với bồi dưỡng huấn luyện. Số khoá trình này có thể giúp học sinh đạt được những kinh nghiệm nghề nghiệp. Qua 4 năm học tập thông qua kỳ thi, những học sinh đạt yêu cầu có thể dành được học vị cử nhân chuyên ngành mà mình học.
2) Kế hoạch giáo dục theo chế độ 5 năm bao gồm chủ yếu là các ngành khoa học tự nhiên. Trãi qua 5 năm học tập, học sinh phải trãi qua kỳ thi sát hạch và đánh giá, giao nộp luận văn tốt nghiệp hoặc thiết kế tốt nghiệp của mình, người được thông qua có thể nhận biết được tư cách làm việc, giấy chứng nhận chuyên ngành mà mình đã học như các kỹ sư chuyên ngành.
3) Kế hoạch giáo dục theo chế độ 6 năm: bao gồm 4 năm học tập chuyên ngành khoa cơ bản và 2 năm học tập nghiên cứu chuyên môn cùng với thực tập. Yêu cầu học sinh sau khi kết thúc giáo dục khoa cơ bản 4 năm phải tiếp nhận được sự giáo dục nghiên cứu chuyên sâu và tiến hành hoạt động thực tiễn khoa học. Cuối cùng tiến hành khảo sát và thi cử để kiểm tra thành tích học tập đối với học sinh, chủ yếu nhằm vào luận văn tốt nghiệp. Người được thông qua có thể nhận được học vị thạc sĩ chuyên ngành mà mình đã học.
Hệ thống giáo dục Nga
Nền giáo dục của nước Nga đã có lịch sử hàng ngàn năm, có truyền thống tốt đẹp và có tín nhiệm quốc tế rất cao. Trong các trường đại học Nga có hơn 300 vạn giáo viên và nhân viên nghiên cứu, trong đó gần 45% giáo sư và phó giáo sư. Nước Nga hiện có gần 2000 trường đại học, học viện và các cơ cấu giáo dục khác. Hệ thống giáo dục còn bao gồm gần 800 cơ quan nghiên cứu, phòng thiết kế thí nghiệm và những xí nghiệp do nhà trường xây dựng. Vì nước Nga có nền giáo dục phát triển cao nên hầu như tất cả các công dân Nga đều có cơ hội tiếp thu nền giáo dục này.
Hiện nay có hơn 7 triệu sinh viên trong và ngoài nước học theo các chế độ, và hàng năm khoảng 1.5 triệu sinh viên mới bước vào các trường ở Nga. Tổng diện tích các trường đại học Nga tới 45 triệu m2.
Dựa vào chuyên ngành, các trường của Nga có thể phân thành 8 loại như sau:
 • Đại học tổng hợp: đại học tổng hợp chiếm vị trí đặc biệt trong hệ thống giáo dục Nga. Nga nhấn mạnh loại trường đại học này phải là trung tâm nghiên cứu khoa học, giáo dục và giáo học pháp trong hệ thống giáo dục của nước Nga, là căn cứ địa bồi dưỡng nhân tài và nguồn giáo viên chuyên môn, là trung tâm tuyên truyền khoa học phổ cập và phát huy tác dụng về phương diện nâng cao trình độ toàn diện của nền giáo dục. Các trường đại học tổng hợp có cơ sở vật chất tương đối tốt, có lực lượng giáo viên tương đối mạnh và kinh phí cũng tương đối sung túc.
 • Học viện kỹ thuật: học viện kỹ thuật là một loại trường có số lượng nhiều nhất nước Nga. Nó bao gồm những học viện công nghiệp mang tính chất đa khoa và những học viện chuyên nghiệp mang tính chất đơn khoa.
 • Học viện nông nghiệp: các học viện kỹ thuật nông nghiệp bồi dưỡng ra những kỹ sư nông nghiệp cao cấp và những chuyên gia nông nghiệp cao cấp. Các ngành chuyên môn có: nông học, thú y, cơ giới nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp… Các học viện nông nghiệp đã mở ra trên 30 chuyên ngành.
 • Đại học và học viện sư phạm: nhiệm vụ chủ yếu của các trường đại học và học viện sư phạm là bồi dưỡng nguồn giáo viên cho các trường trung học. Trước mắt có trên 20 chuyên ngành, khoa chủ yếu của các Học viện sư phạm mang tính đa khoa có: khoa lịch sử triết học, khoa vật lý toán học, khoa địa lý tự nhiên và khoa ngoại ngữ…Với quy mô đồ sộ của các trường sư phạm, ngoài những khoa kể trên, còn có các khoa công nghệ mỹ thuật, khoa giáo dục âm nhạc và khoa sư phạm thể dục.
 • Trường (học viện, viện) y học: bao gồm các học viện, viện y học đa khoa và các viện y học chuyên môn như Viện y học nhi khoa, dược học… Chế độ của các trường (học viện) y học là chế độ học 7 năm.
 • Trường chuyên nghiệp kinh tế: các trường này mang tính chất đa khoa lập ra nhiều chuyên ngành kinh tế như học viện quản lý, học viện kinh tế quốc dân… học viện kinh tế chuyên môn chỉ lập ra mấy chuyên ngành hữu quan như kinh tế tài chính, kinh tế công trình, kinh tế thương nghiệp…
 • Trường văn hóa và nghệ thuật
 • Trường (viện) thể dục: thông thường trong các trường thể dục chỉ lập ra hai khoa chủ yếu: khoa sư phạm thể dục và khoa vận động thể thao.
 • Đào tạo dự bị: 1 năm
 • Cử nhân (bachelor’s degree): 4 năm
 • Thạc sỹ (master’s degree): 2 năm
 • Kỹ sư, chuyên gia (engineer, specialist …): 5 năm
 • Nghiên cứu sinh (Ph.Doctor): 3 năm
 • Tiến sỹ khoa học(Doctor): từ 3 năm

Hệ thống đào tạo chuyên nghiệp của Nga đa dạng hơn so với các nước khác, bởi vì từ năm 1992 theo ‘Luật giáo dục và đào tạo’ hệ thống đào tạo đại học kết hợp hệ đào tạo cũ của Liên Xô ngày xưa (Chuyên gia→Phó tiến sỹ→Tiến sỹ) và hệ đào tạo của phương Tây (Cử nhân→Thạc sỹ→Tiến sỹ) phổ biến ở các nước Châu Âu, Mỹ v.v.
Hệ thống đào tạo chuyên nghiệp của Nga chia thành các chương trình sau:
Tất cả du học sinh du học Nga lần đầu đều bắt buộc phải học năm dự bị tiếng Nga. Học dự bị xong, bạn mới được nhập vào khoa chính năm thứ nhất. Như vậy, ví dụ bạn muốn nhận bằng Thạc sỹ ở Nga và bạn mới tốt nghiệp PTTH thì, bạn sẽ phải học 7 năm (dự bị: 1 năm, Cử nhân: 4 năm và Thạc sỹ: 2 năm). Còn nếu bạn đã tốt nghiệp Cử nhân ở Việt Nam, thì bạn sẽ phải học 3 năm (dự bị: 1 năm và Thạc sỹ: 2 năm).
Việc học theo hệ Cử nhân/Thạc sỹ hoặc hệ Kỹ sư/Chuyên gia phụ thuộc hoàn tòan vào chuyên ngành và trường Đại học bạn chọn, ví dụ có ngành chỉ đào tạo theo hệ Cử nhân/Thạc sỹ hoặc ngược lại, chỉ đào tạo theo hệ Kỹ sư/Chuyên gia. Cũng có những ngành đào tạo song song theo cả hai hệ.
Ở Nga, bạn có thể được đào tạo theo tất cả các chuyên ngành và chuyên môn trừ các chuyên ngành bí mật. Danh sách của các ngành đào tạo đại học và sau đại học tại các trường Nga bao gồm hàng trăm chuyên ngành và chuyên môn. Bạn chỉ cần quyết định bạn muốn học theo lĩnh vực nào. Tại các trường ĐH Nga, hai năm học đầu tiên tất cả sinh viên cùng một khoa đều học các môn đại cương cùng nhau, rồi mới chia theo từng chuyên ngành và chuyên môn. Vì vậy, cho nên bạn không cần chọn vội, bạn vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ và quyết định chắc chắn. Ví dụ, bạn muốn trở thành một chuyên gia trong ngành kinh tế. Nhưng bạn chưa rõ phải chọn chuyên ngành nào. Hiện nay, những người có bằng ‘kế toán kiểm toán’ dễ tìm việc làm. Nhưng 5-6 năm sau, khi bạn tốt nghiệp trường, thì rất có thể chuyên ngành này sẽ không còn danh giá như bây giờ. Thế thì bạn chỉ cần xin nhập học vào khoa kinh tế, nói chung.
The education system in Russia
Education in Russia is organised and coordinated by the state, which ensures that general education is free and available for everyone. Most schools are state schools but private schools have also been established in recent years. 
Education usually begins with pre-school before the age of six, although it is not compulsory. Children typically go to kindergartens or other pre-schools which focus on both intellectual and physical activities. The next step is primary school, which is part of the general education programme. 
General education in Russia comprises three stages: primary education, which lasts for four years; basic general education lasting for five years and secondary education which lasts for two to three years. 
Russian general education is aimed at the intellectual, emotional, moral and physical development of the individual. It aims to develop the abilities that will allow a student to adapt to life in society as well as helping individuals to make conscious choices concerning professional education. General education normally consists of 34 weeks of study per year and 27 to 36 hours of study per week. The academic year typically runs from 1 September to the beginning of June. School examinations are in June. 
The language of instruction is Russian in all state-accredited educational institutions, except in pre-schools. Citizens of the Russian Federation also have the right to receive their basic general education in their native languages.  
General education is compulsory. The basic curriculum for has some compulsory fields of study such as the Russian language, foreign languages, mathematics, history, politics, natural sciences etc. Every school designs its own curriculum, which is based on state requirements, and there can be some extra or optional disciplines. In Moscow, there are also schools that specialise in certain subjects, such as maths, music, arts, and sports. These schools can also offer extra education for children, alongside the general courses. 
After completing primary and basic general education, the students participate in final examinations. They are awarded a Certificate of Basic General Education, Attestat ob Osnovom Obshchem Obrazovani, which entitles the student to be admitted to either secondary general education, to vocational education or to non-university level higher education.
After completing the secondary general education, the students need to pass the State final attestation (final examinations), after which they will be awarded a Certificate of Secondary General Education, Attestat ob Sredem Obshchem Obrazovanii. This school leaving certificate will allow students to continue to higher education: either vocational education or both non-university and university level education. 
Recently, new types of secondary schools have emerged called gymnasium and lyceum, which can be both state owned or private. The duration of studies can exceed that of secondary general schools, and the educational programmes can be more advanced. 
In total, general education takes 11 years to complete. Children are enrolled in schools at the age of six and normally they finish school by the age of 17. 
If Russian poses a language barrier, there are also a number ofinternational schools in Moscow offering education in English or in other languages. 
Sources:Ministry of Education & Science website – general education

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

loading...

 
Edu dị truyện ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top