Một hôm, một ông sư và ba bà vãi, ra thăm vườn chùa; bắt được một tổ ba con chiền chiện, đem về chùa, làm lễ phóng sinh.
 Lúc lễ, ông sư xướng lễ rằng:
 - Nam mô, cải ác vi thiện! Ba bà vãi, nghễng ngãng, nghe không rõ, cùng xướng theo rằng:
- Nam mô, ba con chiền chiện! Ông sư xướng lại: - Nam mô, cải ác vi thiện!
Ba bà vãi lại cứ: - Nam mô, ba con chiền chiện!
Ông sư tức quá, quay lại, vạch quần ra mà gắt rằng: - Này, còn con chiền chiện này nữa là bốn

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

loading...

 
Edu dị truyện ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top