HAS THE DINNER

- "My dear sir, you flatter me lingering to hear the remainder of my tale when the other passengers dashed away at the sound of the dinner-bell." Said the longwinded tourist to his one remaining listener.

- "What! Has the dinner-bell rung ?" asked the other, as he jumped to his feet ands dashed toward the dining room.


ĐẾN GIỜ ĂN RỒI SAO

- "Ông thật là quý hóa, ông làm tôi hãnh diện vì chịu khó nán lại nghe nốt câu chuyện tôi kể trong khi các hành khách khác lao vọt đi ngay khi chuông báo giờ ăn vang lên". Một du khách có tật nói năng dông dài, tẻ nhạt, bảo người nắng nghe độc nhất còn ngồi lại.-

- Cái gì! Ðến giờ ăn rồi sao? - người kia kêu lên và đứng phắt dậy, lao vọt về phía phòng ăn

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

loading...


 
Edu dị truyện ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top