Cô giáo bước vào lớp, cả lớp đứng dậy đồng thanh:

- Cô giáo giá lâm, vấn an cô giáo!

Cô nghiêm mặt:

- Các em xem phim chưởng quá nhiều nên đến ngôn ngữ cũng bị nhiễm nặng rồi, cần phải sửa ngay.

Thấy cả lớp cúi đầu biết lỗi, cô mới nhẹ nhàng nói:

- Thôi, các em... bình thân!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

loading...


 
Edu dị truyện ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top