Vào mỗi ngày kỷ niệm nào đó, ở các trường học, cờ quạt, băng rôn, khẩu hiệu giăng kín như mành mành. Bất cứ chiếc băng rôn nào cũng có chữ "nhiệt liệt", nơi đâu cũng nhiệt liệt.Nhưng, ngày 27-7, ngày kỷ niệm ghi nhớ sự đau thương, mất mát của chiến tranh, ngày ghi nhớ xương máu của đồng bào chiến sĩ phải đổ xuống mà cũng nhiệt liệt thì quả là vô giáo dục.
Ấy thế mà, tại một trường học, ngày này được treo khẩu hiệu "Nhiệt liệt "
Một minh chứng hùng hồn cho sự xuống cấp đương nhiên của giáo dục!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

loading...

 
Edu dị truyện ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top