Có phải, do hơn ngàn năm Bắc thuộc, lịch sử dựng nước gắn với lịch sử giữ nước và các cuộc chiến tranh đẫm máu nên các vị lãnh đạo xứ này chỉ liên tưởng đếm đâm chém, bắn giết lần nhau?Giáo dục, dạy cho con người hướng tới chân - thiện - mỹ. Hướng thiện cho mọi người. Nhưng, chính Bộ trưởng giáo dục lại thường xuyên ví von mọi sự kiện, hiện tượng của ngành với súng, đạn, chiến trường, lính tráng.
"Đừng lo súng chĩa vào mình" là câu nói của ông Phạm Vũ Luận, bộ trưởng giáo dục Việt Nam (Năm 2014) tại Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học diễn ra sáng 15/8/2014.
Ông nói: "... Giống như khi ra trận, chúng ta là những tư lệnh, chúng ta phải tin rằng các chiến sĩ ngoài kia đang chĩa súng vào địch, chứ đừng lo họ đang chĩa súng vào mình..."


0 nhận xét Blogger 0 Facebook

loading...

 
Edu dị truyện ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top