Các vị lãnh đạo "tô lại" chữ Hán trong Lễ khai chữ đầu xuân Ất Mùi.
“Trí như bạch tuyết tâm như ngọc/Vân tưởng y thường hoa tưởng dung”.


Các vị lãnh đạo "tô lại" chữ Hán trong Lễ khai chữ đầu xuân Ất Mùi.

“Trí như bạch tuyết tâm như ngọc/Vân tưởng y thường hoa tưởng dung”.
Thêm bức ảnh thứ 3 - (Phần chữ)


0 nhận xét Blogger 0 Facebook

loading...

 
Edu dị truyện ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top