Đổi mới, đổi mới liên tục. Cái sai phải đổi nhưng cái đúng cũng không tha. Đang đúng lại đổi thành ngược với đúng. Thật kinh khủng. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo vốn đã đối mặt với vực thẳm đầy đe dọa, thế mà các chuyên gia vẫn cứ đòi phải tiến một bước dài. Chúng ta đã thắng giặc đói, giặc dốt nhưng còn một loại giặc dẹp yên nhất đó là đảo ngược tặc.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

loading...

 
Edu dị truyện ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top