- Số giáo viên dôi dư bắt nguồn từ việc tuyển dụng không có kế hoạch và không xây dựng phương án rà soát, dự báo về kế hoạch phát triển trường lớp, học sinh.Theo số liệu từ Thanh tra tỉnh Nghệ An, từ năm 2010 - 2014, hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo của các huyện, thành phố, thị xã đã tuyển dụng 3.370 người; trong đó mầm non 1.343 người, tiểu học 1.384 người, trung học cơ sở 643 người. 
Từ trước năm 2010 đến hết năm 2014, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các trường (từ bậc mầm non đến THCS) đã ký hợp đồng với 3.195 người vào làm việc và giảng dạy tại các trường không đúng quy định.
Một số huyện như: Anh Sơn, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu thừa giáo viên nhưng vẫn ký hợp đồng. Trong đó bậc mầm non ký hợp đồng với 1.008 người (trước năm 2010: 246 người; năm 2014: 228 người); bậc tiểu học 1.303 người (trước năm 2010: 517 người; năm 2014: 269 người); bậc trung học cơ sở 884 người (trước năm 2010: 504 người; năm 2014: 65 người)
Theo báo cáo được đính kèm với Quyết định 466/QĐ- SGDĐT về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2016 - 2017, số người làm việc mà bậc tiểu học được giao năm 2016 là 15.777 người nhưng đội ngũ hiện có tới 15.912 người, dôi 135 người. Thế nhưng trong năm học 2016 - 2017 các huyện, thành, thị vẫn ký hợp đồng với 530 người.
Kế hoạch giao ở bậc THCS năm 2016 là 13.314 người, đội ngũ hiện có 13.847 người, dôi 533 người và trong năm học này các huyện, thành, thị vẫn ký hợp đồng với 440 người. 
Như vậy, mặc dù tình trạng dôi dư đã xảy ra từ trước những năm 2010, nhưng các đơn vị của ngành Giáo dục và chính quyền địa phương vẫn tiếp tục ký hợp đồng hàng năm.
Những giáo viên “đa năng”
Con số 1.500 giáo viên thừa đang khiến các địa phương và ngành Giáo dục và Đào tạo đau đầu. Đáng nói là tuy thừa giáo viên nhưng một số môn lại thiếu người dạy, hoặc thiếu nhân viên thư viện, thiết bị. Con số dôi dư giáo viên nhiều nhất tập trung tại các huyện Yên Thành, Đô Lương, Diễn Châu và Thanh Chương.   
 
Một trong những phương án đang được ưu tiên nhất hiện nay là đào tạo giáo viên đa năng, giáo viên dạy chéo môn để đảm bảo số tiết của các môn học và đủ số giờ đứng lớp cho giáo viên trong các trường tiểu học, 
Đơn cử ở huyện Diễn Châu, bậc THCS đang thừa 265 giáo viên, tập trung ở các môn Toán, Văn, Lịch sử. Trong khi đó, lại thiếu các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghiệp. Giáo viên các môn Hóa, Sinh, Vật lý phải “ôm” một lúc 2, 3 trường để dạy các môn thiếu giáo viên.
 
Những giáo viên bộ môn “thừa” nhân lực đa phần được bố trí dạy các môn gần với chuyên môn, như giáo viên Toán dạy một số tiết Lý, hoặc giáo viên Sử dạy các tiết Giáo dục công dân. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp bố trí tréo ngoe như giáo viên Văn chuyển sang dạy Sinh như ở Trường THCS Thắng Minh dịp đầu năm học này.
 
Ở huyện Nam Đàn, hiện vẫn thừa hơn 50 giáo viên bậc THCS và tiểu học, nhưng giáo viên các môn đặc thù như Âm nhạc, Mỹ thuật, tiếng Anh và giáo viên các môn Hóa, Sinh lại thiếu đến hơn 70 người. 60% số trường trong huyện phải chấp nhận tình trạng giáo viên tự nhiên dạy môn Mỹ thuật, giáo viên xã hội dạy môn Âm nhạc dù theo ông Lê Trung Sơn - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn thì “chất lượng giảng dạy không thể đảm bảo đúng như yêu cầu”.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

loading...

 
Edu dị truyện ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top