Nước non lận đận một mình,
Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay.
Ai làm cho bể kia đầy,
Cho ao kia cạn, cho gầy cò con?
Thân em như tấm lụa đào,

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.

Thân em như củ ấu gai,

Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen.
Ai ởi nếm thử mà xem,
Nếm rồi mới biết rằng em ngọt bùi.

Thân em như hạt mưa rào,

Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa.
Thân em như hạt mưa sa,
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày.

Thân em như hạt mưa sa,

Hạt xuống giếng ngọc, hạt ra ruộng cày.

Thân em như trái bần trôi,

Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu.

Thân em như cá giữa rào,

Kẻ chài, người lưới biết vào tay ai?

Thân em như cam quýt bưởi bòng

Ngoài tuy cay đắng trong lòng ngọt ngon.

Thân em như con hạc đầu đình,

Muốn bay chẳng cất nổi mình mà bay.

Thân em như ớt chín cây,

Càng tươi ngoài vỏ càng cay trong lòng.

Thân em như giếng giữa đàng,

Người khôn (thanh) rửa mặt, người phàm rửa chân.

Thân em như miếng cau khô,

Người thanh tham mỏng, kẻ thô tham dày.

Thân em như cái cọc rào,

Mọt thì anh đổi, cớ sao anh phiền.

Thân em như trái xoài trên cây,

Gió đông, gió tây, gió nam, gió bắc,

Nó đánh lúc la lúc lắc trên cành,

Một mai rơi xuống biết đành vào tay ai?

Thân em như rau muống dưới hồ,

Nay chìm mai nổi biết ngày mô cho thành?

Thân em như đóa hoa rơi,

Phải chăng chàng thật là người yêu hoa?

Thân em như cánh hoa hồng,

Lấy phải thằng chồng như đống cỏ khô.

Thân em như cá trong lờ,

Hết phương vùng vẫy biết nhờ nơi đâu.

Thân em đi lấy chồng chung,

Khác nào như cái bung xung chui đầu.

Thân em như quả dưa tây,

Lâu lâu anh bóp cho lây nỗi buồn.

Thân em như thể cánh bèo,

Ngược xuôi xuôi ngược theo chiều nước trôi.

Thân em vất vả trăm bề,

Sớm đi ruộng lúa, tối về ruộng dâu.

Có lược chẳng kịp chải đầu,

Có cau chẳng kịp têm trầu mà ăn.

Thân em như cột đình trung,

Tay dơ cũng quẹt, tay phung cũng chùi.

Thân em như cúc mọc bờ rào,

Kẻ qua ngắt nhụy, người vào bẻ bông.

Thân em như miếng bánh xèo,

Nằm trong chạn bếp... biết mèo nào tha.

Thân em như tấm lụa điều,

Đã đông nơi chuộng lại nhiều nơi thương.

Thân em như cá trong bồn,

Không ăn có chịu, tiếng đồn oan chưa!

Thân em như cái chuông vàng,

Để trong thành nội có ngàn quân canh.

Thân anh như thể cái chày,

Bỏ lăn bỏ lóc chờ ngày dộng chuông.

Thân em chẳng đáng mấy tiền,

Vì tình em nặng, mấy nghìn cũng mua.

Thân em như mấy củ khoai,

Sáng sáng anh đói, anh nhai đỡ lòng.

Thân em như cỏ ngoài đồng,

Buồn thì anh nhổ, anh trồng rau răm.

Thân em như cánh chuồn chuồn,

Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay.

Thân em như giọt nắng xuân,

Mơ vào cửa phủ thấm vần thơ anh.

*Đường quanh ngõ tắt 
Tới đây hỏi gắt bạn chung tình,
Điểu xa mai tại nhạn, tui xa mình tại ai?

*Đã giàu thì lại giàu thêm
Đã khó lại khó cả đêm lẫn ngày

*Đêm khuya thức dậy xem trời 
Thấy sao bên Bắc đổi dời bên Đông
Làm sao cho hiệp vợ chồng
Cho lê hiệp nhãn, cho rồng hiệp mây.

*Đem thân vào chốn cát lầm
Cho thân lấm láp như mầm ngó sen
Đêm đêm ngồi tựa bóng đèn
Than thân với bóng, giải phiền với hoa

*Ống quyển dài khen ai khéo thổi
Em bỏ chồng rồi nhiều nỗi đắng cay

*Đôi ta như vợ với chồng
Chỉ hiềm một nỗi tơ hồng chưa xe

*Anh buồn vì nỗi vân vi, 
Bạc lộn với chì, đôi chẳng xứng đôi.

*Bứt đi thì dạ không đành,
Cách xa nhân ngãi như chỉ mành thắt gan.

*Bí lên ba lá,trách ba với má không ngắt ngọn làm giàn 
Để bí bò lan, trách hồng nhan vô duyên bạc phận.
Duyên nợ gần không đặng xứng đôi.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

loading...

 
Edu dị truyện ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top