Kho Đề tài SKKN – Đề tài NCKHSP Địa lí 7

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 7 Viết đề tài NCKHSPUD Địa lí 7, Tham khảo Phương pháp giảng dạy Địa lí 7
Các Đề tài NCKHSPUD , SKKN Địa lí 7 đều ở dạng word, chỉnh sửa được
Không cần đăng ký, đăng nhập vẫn tải được Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 7

THCS, NCKHSPUD, Kho Sáng kiến kinh nghiệm THCS, NCKHSPUD THCS, SKKN Địa lí 7 THCS, Kho SKKN Địa lí  THCS,


Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 7 – Phần I


STTDanh mục sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 7Tải về
1SKKN Địa lí 7: Biện pháp rèn kỹ năng đọc và lập biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trong chương trình địa lý cho học sinh lớp  7

2SKKN Địa lí 7: Tích hợp giáo dục môi trường qua môn địa lí lớp 7.

3SKKN Địa lí 7: Biện pháp rèn cho học sinh lớp  7  kỹ năng đọc và phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trong chương trình địa lý

4SKKN Địa lí 7: Một số kinh nghiệm sử dụng kênh hình trong dạy học địa lí 7.

5SKKN Địa lí 7: Kĩ thuật sử dụng và khai thác kênh hình trong sách giáo khoa và sách giáo viên lớp 7 môn địa lí để dạy học phần “thành phần nhân văn của môi trường”.

6SKKN Địa lí 7: Ứng dụng công nghệ thông tin vào  soạn giảng  môn địa lí 7  nhằm nâng cao hứng thú và kết quả học tập của học sinh

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

loading...

 
Edu dị truyện ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top