Trong hoàn cnh khó khăn y tôi phi nén mình ngi yên. Song mình mun ngi yên  người ta không để cho yên. Hết người này đến nói chuyn lp hi này, người khác đến nói chuyn lp đảng n. Ðng vi hi   tinh thn không có, s t chc chng đâu ra đâu thì càng nhiu đảng  hi bao nhiêu li càng thêm ri vic by nhiêu, ch  ích gì? Bi vy đối vi ai, tôi cũng ly lòng ngay thng mà đáp li, nhưng không đồng ý vi ai c.
Một cơn gió bụi - Trần Trọng Kim
Chương 1: Cuộc Đời Yên Lặng và Vô Vị

Sau 31 năm làm vic trong giáo gii, tri làm giáo trường Trung Hc Bo Htrường Sĩ Hon, kế lại sung chc Bc K Tiu Hc Thanh Tra, rồi v gi chc giám đốc trường Nam Tiu Hc Ni, đến năm 1942 mi được v hưu. Tưởng thế được ngh ngơi cho trọn tui già. Bi trong mt đời nhiu nỗi ut c sầu khổ về tình thế nước nhà, v lòng hèn h đê mt của người đời, thành ra không vui thú. Một mình ch cặm cụi my quyển sách để tiêu khin. Ðó tâm tình thân thế của mt người ngm ngùi trong cái hoàn cảnh éo le, trong mt bu không khí lúc cũng khó th. Ðược cái rng tri cho người ta có sẵn cái tính tùy cnh an, cho nên bất cứ cnh nào lâu ngày cũng quen, thành ra thế nào cũng chu được.

Năm Quý Mùi (1943) năm trăng m gió thm, tiếng chiến tranh inh i khp hoàn cu, toàn xứ Ðông Dương bị quân Nht Bản tràn vào, họa chiến tranh mi ngày mt lan rng. Dân Vit Nam b đói kém đau khổ đủ mi đường, lại căm tc v nỗi nước nhà suy nhược phi b đè nén dưới cuc bo hộ trong sáu bẩy mươi năm, cho nên ai cũng mun nhân hội ấy gây lại nn độc lp đã mong mi từ bao lâu.

Tôi mt người nước Vit Nam, lẽ nào lòng tôi li không rung động theo vi dp rung động của nhng người ái quc trong nước? Nhưng hoàn cnh khó khăn, lòng người ly tán, nhiều người lại mun lợi dng cái tiếng ái quốc để làm cái mi lợi cho mình, vy tôi chán nn không dự vào đảng phái nào c, cũng không hành động về phương diện chính trị. Ngoài nhng lúc làm nhng công việc hàng ngày phi làm, khi rỗi rãi gp nhng bạn thân, nói đến chuyện thiên hạ sự việc nước nhà, thì tôi cũng nói chuyn phiếm mong cho nước nhà chóng được gii phóng.

Thường tôi gp người Pháp, tôi cũng nói thng rằng: nếu trong cái hoàn cảnh này, người Pháp hiểu tình thế buông tha chúng tôi ra thì không nhng nước Pháp không thiệt thòi my về đường kinh tế, v đường văn hóa thc tế lại phn lợi đã làm mt cái ơn lớn cho c mt dân tộc. thc tế nếu được như vậy thì dân Vit Nam không bao gi quên được cái ơn y, vui lòng hp tác vi nước Pháp. Song đó mt cái mng tưởng không thê trong đời này, đời đầy nhng sự tham, sân, si, cho nên nhân loi đã phi chu bao nhiêu ni đau buồn khổ não. còn phi chu không biết đến bao gimi thôi!

Trong khi nước Pháp đang bị cái nn chiến tranh, người Pháp đối vi người Việt Nam không đổi thái độ chút nào, người Nhật thì lại mun lợi dng lòng ái quc của người Việt Nam để quyến dụ người ta theo mình. Người Việt Nam không phải không hiểu cái tâm địa người Nht, song nhiu người mun tha cái cơ hi hin ti phá v cái khuôn kh hp ràng buc mình đã bao lâu để gây ra cái không khí mi, rồi sau thế nào cũng tìm cách đối phó. Phn nhiều người trí thc trong nước đều cái quan nim ấy, nhưng thế lc không đủ, cho nên không ai hành động cả, tr mt bn người hoặc lòng nóng ny, hoặc lòng ham danh lợi chy theo người Nhật.


Nước Nht Bn trước vn mt nước đồng văn đồng hóa Á Ðông, nhưng về sau đã theo Âu Hóa, dùng nhng phương pháp qu quyệt để m rộng ch nghĩa đế quốc của h, trước đã thôn tính Cao Ly Mãn Châu, sau lại mun xâm lược nước Tàu các nước khác Á Ðông đã b người Âu Châu chiếm gi. Người Nhật tuy dùng khu hiệu đồng minh cộng nhc ly danh nghĩa giải phóng các dân tộc b hiếp, nhưng thâm ý mun thu hết quyn lợi v mình. Bi vậy chính sách của h thy đầy nhng sự trái ngược, nói mt đàng làm mt no. Cái chính sách ấy chính sách đạo rất thnh hành thế gii ngày nay. Dùng li nhân nghĩa để nhngười ta vào chòng ca mình mà thng tr cho d, ch sự thc thì ch li mà thôi, không danh nghĩa cả.


Trong hoàn cảnh khó khăn ấy tôi phi nén mình ngi yên. Song mình mun ngồi yên người ta không để cho yên. Hết người này đến nói chuyn lập hội này, người khác đến nói chuyn lập đảng nọ. Ðng với hi tinh thn không có, sự tổ chc chng đâu ra đâu thì càng nhiu đảng hi bao nhiêu lại càng thêm ri việc by nhiêu, ch ích gì? Bi vy đối vi ai, tôi cũng ly lòng ngay thng đáp lại, nhưng không đồng ý với ai cả.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

loading...

 
Edu dị truyện ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top